top of page

„The Ritual“

„the ritual“

100 x 120 cm
Akryl na plátně
47.000 Kč

Obraz je momentálně vystaven v Plzni

Na jednom z mých předchozích obrazů jsem použila kombinaci měděné a světle modré a vůbec mi to tam nesedělo. A tenhle obraz je hlavně o té kombinaci a jsem ráda, že dostala prostor celého plátna.

Barvy mi šly pod ruku samy a ta metalická měděná dává obrazu život.

Po dokončení mi k obrazu nešel jiný název než s indiánskou tématikou.

Proto „The Ritual“.

.

Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého z nás.

„Synu, v nitru každého člověka spolu zápasí dva vlci. Jeden je špatný - je to vztek, žárlivost, smutek, závist, sobeckost, hrubost, nenávist, faleš, sebelítost, namyšlenost a egoismus.
Ten druhý je dobrý - je to radost, láska, vyrovnanost, klid, naděje, skromnost, vcítění se, laskavost, štědrost, soucit, věrnost a důvěra.“

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvílí se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián mu odpověděl: „Ten, kterého krmíš.“

.

Malba na kvalitním bavlněném plátně.

Obraz je momentálně vystaven v prodejně BIOLOGICO, nám. Gen. Píky 2028/4, Plzeň Slovany.

bottom of page